Zakończenie działalności komórek organizacyjnych

Zarządzenie nr 10/2012 Likwidatora Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A. w likwidacji w sprawie zakończenia działalności komórek organizacyjnych

 

Realizując harmonogram likwidacji PKS w Nowym Sączu S.A. w likwidacji, zarządzam co następuje:

z dniem 16 lipca likwiduję działalność następujących komórek organizacyjnych:

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców

2. Sekcja Administracji Dworców

3. Sekcja Diagnostyki i Kontroli Technicznej

4. Stanowisko Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

5. Stanowisko Pełnomocnika ds. informacji niejawnych

6. Sekcja Bezpieczeństwa Spółki

7. Sekcja Kontroli Wewnętrznej i Kontroli Przewozów

8. Dział Marketingu, Planowania i Analiz

9. Sekcja Administracyjno - Gospodarcza.

 

Treść zarządzenia do pobrania: zarządzenie nr 10