Kontakt

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Nowym Sączu Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

Adres:
ul. Wyspiańskiego 2
33-306 Nowy Sącz

NIP: 734-000-70-74
Regon: 000616729
KRS: 0000225415
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 2 850 000 zł

PKS w Nowym Sączu SA w upadłości likwidacyjnej Telefon / Fax E-mail:

Centrala:                                                  w godzinach 6:45 - 14:45

18 440 71 91
syndyk@vp.pl 

Lokalizacja