Historia firmy

1954 - przekazano zajezdnię z utwardzonym placem i 3 kanałami przy ul. Sienkiewicza 42; utworzono placówkę terenową w Limanowej, która usamodzielniła się w 1979; uruchomiono linię Nowy Sącz - Szczawnica;

1955 - oddano do użytku barak-biurowiec przy ul. Sienkiewicza. Dla zapewnienia dopływu młodej i wykwalifikowanej kadry dyrekcja PKS doprowadziła do utworzenia Technikum Samochodowego wraz z przy-zakładową szkołą kierowców;

1956 - uruchomiono linie do Korzennej, Łukowicy i Skrzdłnej przez Limanową; powołano placówkę terenową w Grybowie (działała do początku lat 90.);

1959 - powstał osobowy dworzec autobusowy na Pl. Dąbrowskie-go, autobusy lokalne wykonywały dziennie 40 par kursów (najwięcej do Wojnarowej - 5), najdłuższa linia lokalna prowadziła do Limanowej przez Ujanowice (48 km);

1960 - ustawowe zmiany strukturalno-organizacyjne: oddziały PKS podporządkowano prezydiom Wojewódzkich Rad Narodowych. Jako organ naczelny powstało Zjednoczenie PKS;

1965 - zbudowano nową zajezdnię wraz z kompleksem budynków przy ul. Wyspiańskiego 2 (inwestycja kosztowała 18 mil zł);

1969 - nowosądecka PKS przewiozła 10, 9 min pasażerów i 903 tyś. ton ładunków. Zatrudniała wtedy 1075 pracowników, w tym 367 kierowców. Dysponowała 106 autobusami i 205 autami ciężarowymi. Roczny przebieg przekroczył 45 średnich odległości do Księżyca.

1970 - 189 kursów dziennie na trasach lokalnych, najwięcej do Limanowej (21) i Krynicy (15). Wiatach 70. pojawiła się nowa linia: Nowy Sącz - Crybów - Krynica. Likwidacji ulega popularna profesja konduktora;

1973 - do zakładów pracy i szkół w Nowym Sączu dojeżdża autobusami PKS codziennie 12,7 tyś. osób;

1975 - przewieziono 1480 tyś. ton ładunków towarowych, głównie na krótkie i średnie odległości, do 30-50 km. Głównym ładunkiem były materiały i surowce budowlane oraz produkty rolne i żywność;

1979 - z biletów miesięcznych korzysta codziennie m.in. 663 pasażerów na linii Krynica - Grybów - Nowy Sącz, 247 z Jazowska do Nowego Sącza, 237 ze Szczereża do Nowego Sącza;

1980 - w Nowym Sączu zbiega się 58 linii lokalnych, przez miasto przebiega 18 linii międzyregionalnych (najdłuższe do Łodzi i Warszawy), wszystkie gminy województwa nowosądeckiego mają połączenie komunikacją PKS firma miała w regionie 1083 dworce i przystanki, z Nowego Sącza można dojechać do Nysy;

lata 90 - firma przeszła restrukturyzację, zmodyfikowała ofertę przewozową (znikł prawie zupełnie transport towarowy);

1994 - w miejsce dotychczasowych oddziałów powstało w kraju 167 przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim jest minister transportu i gospodarki morskiej (obecnie po reformie administracyjnej kraju - wojewoda małopolski);

1 września 1997 - po wygranym przetargu nowosądecki PKS zastąpił MPGKiM w obsłudze komunikacji miejskiej w Krynicy. Cenę biletu normalnego ustalono na 80 groszy, a miesięcznego - 14 zł. W pierwszym dniu na dobry początek usługi komunikacyjne były bezpłatne. Równocześnie PKS uruchomił bezpośrednie połączenie z Nowego Sącza do Krynicy - Czarnego Potoku, w pobliże stacji dolnej kolejki gondolowej na Jaworzyną Krynicką.

2001 - PKS zatrudnia blisko 600 osób, w tym 260 kierowców. Posiada 150 autobusów, obsługuje dziennie 1150 kursów (w święta - 600) na 208 liniach. Dzienny przebieg: 35 tyś. km. Rocznie z usług korzysta 11 mln pasażerów.

2005 - Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu w procesie komercjaliazcji zostało z dniem 01.01.2005 rok przekształcone w Spółkę Akcyjną. Właścicielami Spółki posiadającym 85 % akcji był Skarb Państwa, natomiast 15 % było własnością pracowników Spółki. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2 850 000 zł.

2005 - w miesiącu kwietniu tego roku Spółka uzyskała certyfikat jakości ISO 9001 - 2000 wydany przez Polskie Centrum Certyfikacji w Warszawie. Tym samym Spółka była jedną z pierwszych w Polsce firm przewozowych posiadających ten certyfikat.

2007 - decyzją Ministra Skarbu Państwa, akcje spółki zostały przekazane Samorządowi Województwa Małopolskiego. Do chwili obecnej właścicielem 85 % akcji Spółki jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

2012 - Uchwałą Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu Spółka Akcyjna z dnia 09 lutego 2012r., otwarto likwidację Spółki.

 

2015 - Decyzją Sądu rejonowego w Nowym Sączu - Wydział V Sąd Gospodarczy z dnia 02.10.2015 Sygnatura akt V GU 15/15 ogłoszona została upadłosć Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu Spółka Akcyjna